Over Our Choice

Het koor

Our Choice is een gezellig koor uit Weurt, bij Nijmegen. Naast het maandelijkse uurtje zingen in de kerk in Weurt, zingt Our Choice ook bij andere gelegenheden.
Het koor is ontstaan doordat het jongerenkoor werd opgeheven waardoor de leeftijd van deelnemende leden hoger mocht zijn dan 30 jaar.
Our Choice is opgericht in 1996.

Bestuur

Het bestuur van Our Choice bestaat uit vijf leden. Naast de voorzitter en secretaris worden ook de functies penningmeester en algemeen lid bekleed door een van de koorleden. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het koor. Naast het bestuur heeft Our Choice een aantal commissies waaronder de feestcommissie, tekstgroep, webcommissie, muziekgroep etcetera.

Contact

Het secretariaat is in handen van Ellis vd Water en Elly de Klein. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij hen terecht. Contact opnemen kan door een email te sturen naar het volgende adres:

Niet toegestaan!