Error: SELECT sum(kaarten) aantal FROM oc_kaarten WHERE evenement = 'winterswarm 2015' AND ev_tijd='17:00:00'